Saturday, May 8, 2010

Believe in love at first sight?

sangat percaya.

Saya pelik. Saya sangat mempercayai bahawa setiap yg berlaku pasti dengan sebab. Dan saya menerima segala petunjuk dan mengolah menjadi takdir.

Ask me anything

No comments: